728x90
Aletheia

Aletheia

Name:

Aletheia

Alternate Name:
Year of Release: 2013
Status: Ongoing
Author: CIU
Artist: CIU
Reading Direction: Left to Right
Genre: Action Sci-Fi Shounen Tragedy
 
Tweet it:
Like it:
468x60

Read Aletheia Online

Chapter Name
08/01/2013Aletheia 1 :
08/01/2013Aletheia 2 :
08/01/2013Aletheia 3 :
08/01/2013Aletheia 4 :
08/01/2013Aletheia 5 :
08/01/2013Aletheia 6 :
08/01/2013Aletheia 7 :
08/07/2013Aletheia 8 :
08/17/2013Aletheia 9 :
09/01/2013Aletheia 10 :
09/08/2013Aletheia 11 :
10/27/2013Aletheia 12 :
12/03/2013Aletheia 13 :